סיפור איוב

אמן לא ידוע   -  
ביבליה לאו (Reg. gr. 1, f. 461v): שלושת הרעים, איוב ואישתו

שלושת רעי איוב לבושים בגדי מלכות מגיעים אל איוב היושב ערום ומוכה שחין. אשת איוב לצידו, מכסה את פניה ומושיטה מקל לעברו.


מקור: איוב ב'
איור צבע על קלף
ספריית הותיקן, רומא
תאריך : 900 - 1000  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון