-  
ביבליה מוראליזה (Français 9561, f. 89): אהרון ומרים מדברים במשה

בשורה האליונה, בשמאל, אהרון ומרים מורדים במשה; במרכז, האל מכה מרים בצרעת; בימין, מרים מוצאת מן המחנה.

בשורה התחתונה, בשמאל, דמות המייצגת את הכפירה מנסה להסיט את קהל המאמינים; במרכז, האל מכה בכופרים; בימין, הכופרים מגורשים מן הכנסיה.

 

 


מקור: במדבר י"ב  |  פרשה: בהעלותך
איור צבע על קלף
הספרייה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1350  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון