סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
ביבליה היסטוריאל (Français 152, f. 15): החטא הקדמון

שלבים שונים בסיפור גן העדן:  אדם אוכל מפרי עץ הדעת טוב ורע. בצד השני של העץ נראה כי חוה עוד מדברת עם הנחש, המתואר כבעל ראש אשה עם כובע, כנפיים וגוף של עטלף וזנב ארוך.  גם אדם וגם חוה כבר מתכסים בעלי תאנה. למעלה, בפינה השמאלית, אלהים מתבונן על הנעשה. 

שימו לב: יש לחפש את היצירה בתמונת המקור לפי Français 152, f. 15.


מקור: בראשית ג'  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספרייה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1300 - 1400  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון