שיר השירים

אמן לא ידוע   -  
ביבליה היסטורית ( 78D 38 II, f. 42r): טכס אשכבה

בתוך האות S, כומר קורא מספר ושני מתאבלים, לבושים בשחור, יושבים על ספסל.  על גבי מזבח המכוסה במפה עם צלב עומדים שני גביעים. מאחורי המזבח עומד עוזר לכומר ומחזיק בצלב אדום.


מקור: שיר השירים א'
איור צבע על קלף
הספריה הלאומית של הולנד, האג
תאריך : 1430  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון