יאן ויקטורס   -  
בועז מקבל את הנעל
הגואל "טוב" מושיט את נעלו לעבר בועז היושב ומחווה בידיו לפרש את המשעה. מספר נשים וגברים עומדים מסביב ומשמשים עדים למעשה. מעשה זה מאפשר לבעז לפדות את רות, משפחתה, ונחלתה מנעמי.

מקור: רות ד
שמן על בד   |  180x202
גלריית האמנות העירונית, פרנקפורט
תאריך : 1635 - 1676
יצירות נוספות של יאן ויקטורס
           
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון