עקדת יצחק

לינדה שלה   -  
אסטלה 11: קורבן אדם בתרבות המאיה
ברישום זה של אחת ממצבות האבן בפיאדרס נגרס, נראה שליט מאיה היושב על כס מלכות, שמשמש גם כגרדום בו מקריבים קורבנות. גופת אדם שוכבת בבסיס, וצמח גדל מתוך גופתו ומזדקר לעבר השליט.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
רישום ע"פ תבליט אבן
פיאדרס נגראס, גואטמלה
תאריך : 700 -  800
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון