סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -   אכילת הפרי האסור
חוה, המוסתרת מאחורי עץ הדעת, מושיטה פרי לאדם, ממנו רואים רק יד ורגל. הנחש נראה במלואו, מפותל סביב גזע העץ ומביט באדם. ברקע נראים ארבעה עצים נוספים. מעל הציור רשום הכתוב "ותקח מפריו ותאכל".

מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
ציור קיר
בית הכנסת של לאנצוט, פולין
תאריך : 1761
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון