עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -   איל בסבך ענפים

עז העומד על שתי רגליו האחוריות כדי ללחך את העלים שבצמרת העץ.


מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
חומרים מעורבים   |  45.7 x 30.48
המוזיאון הבריטי, לונדון
תאריך : 2600 לפנה"ס - 2400 לפנה"ס
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון