סיפור איוב

ג`וספה דה ריברה   -  
איוב יושב בתוך האפר

איוב יושב בתוך האפר, מביט המום הצידה, גופו פצוע ממחלת השחין. אשתו נוזפת בו.


מקור: איוב ב'
שמן על בד
אוסף פרטי
תאריך : 1632
יצירות נוספות של ג`וספה דה ריברה
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון