סיפור איוב

אמן לא ידוע   -  
ספרי הכתובים עם פרשנות (Ee. 5.9): איוב, אשתו והשטן

מסביב למילה "איש", פתיחת ספר איוב, מופיעים השטן, איוב ואשת איוב.  היא עומדת משמאל, מחווה בידיה, ואילו איוב שוכב באמצע, גופו מכוסה פצעים. מימין השטן, בעל קרנים, זנב וכפות רגלים של זוחל, מושיט את ידו לפגוע באיוב.


מקור: איוב ב'

הספריה האוניברסיטאית, קמברידג'
תאריך : 1347
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון