סיפור איוב

אלברכט דירר   -  
תמונת המזבח של יאבאך: איוב, אשתו והנגנים

משמאל, איוב בייסוריו ואשתו שופכת עליו מים.  מימין, חלילן ומתופף מנגנים לו.


שמן על לוח   |  94X51
מוזיאון ואלרף-ריצ'רצט, קלן ומוזיאון שטדל, פרנקפורט
תאריך : 1503 - 1504
יצירות נוספות של אלברכט דירר
       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון