מישל זקהיים   -  
אוהל המועד: משה על הר סיני
משה יורד מהר סיני ומחזיק את לוחות הברית הזוהרות. יד אלוהים מופיעה מתוך מפגש ארבעה עננים היוצרים את האות "אלף". עין מופיעה במרכז יד האלוהים שממטירה כוכבים.

קול`ג נייר מוגדל ע"י שכפול, יריעות קנווס, אקריליק, מדיום מט, מים   |  יריעות 30מ` X 66 מ`
מיצג נודד
תאריך : 1982
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון