סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
אדם מכנה את בעלי החיים
אדם יושב ערום ואוחז בעץ מעל קבוצה של בעלי חיים ומכנה אותם בשמות. בין החיות, העומדות פעורות פה ומרימות רגל קדמית כסימן להכנעה, כלולות פיל, נחש, אריה, איל ודוב. בתחתית השנהב נראים ארבעת הנהרות היוצאות מעדן.

מקור: בראשית ב`  |  פרשה: בראשית
גילוף שנהב
המוזיאון הלאומי בארג`לו, פירנצה
תאריך : 400 -  500
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון