סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -   אדם וחוה
אדם וחוה עומדים עירומים (כשרק מבושיהם מכוסים בעלים) משני צידי עץ הדעת, שמסביבו מלופת הנחש.  חוה מציעה לאדם את הפרי האסור. מסביב מקיפה אותם צמחיה עשירה.

מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
ציור קיר
דאבוס, שוויץ
0
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון