סיפור גן עדן

וויליגלמו   -  
אדם וחוה עובדים את האדמה

אדם וחוה מחזיקים בכלי עבודה ומטפלים בצמח הגדל בחלקת אדמה. אדם מוצג כאדם בעל זקן ושיער ארוך, בעוד שחוה לובשת שמלה ארוכה ומטפחת ראש.


מקור: בראשית ג`,  |  פרשה: בראשית
תבליט אבן
הקתדרלה של מודנה, איטליה
תאריך : 1000 -  1100
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון