סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -   אדם וחוה מתחבאים

אלהים גשמי, עטור בהילה מוצלבת ומחזיק במטה מוצלב, קורא לאדם וחוה המתחבאים בתוך עצי הגן.


מקור: בראשית ג' 9 - 11  |  פרשה: בראשית
פסיפס
קתדרלת סן מרקו, ונציה
תאריך : 1071 - 1084
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון