סיפור גן עדן

יוג`ין אבסהאוס   -  
אדם אכל ואכל מהפירות שהוא קיבל מחווה אבל הוא לא ידע כלום
 אדם חסר האונים יושב ואוחז בתפוח, ואילו חוה עומדת וסינרה מלאה בפרי. מעל צמרת עץ פרי ענק, כתוב בעברית: ויאכל אדם מפרי שנתנה לו חוה, אולם לא ידע כלום.

מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
הדפס אבן   |  37 x 53

תאריך : 1977
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון