נסיונות אברהם

רמברנדט (ון ריין)   -  
אברהם משלח את הגר
אברהם מלווה את הגר וישמעאל לאחר שהתבקש לגרשם. הוא מחבק את שניהם ונפרד מהם לשלום. ישמעאל מוצג כנער צעיר האוחז במקל הליכה. הגר מביטה מטה בעצב. שרה משקיפה על השלושה מן הבית שברקע בפנים קודרניות.

מקור: בראשית כ"א  |  פרשה: וירא
רישום דיו
המוזיאון הלאומי, אמסטרדם
תאריך : 1648 - 1650  בקירוב
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון