משפחת האבות

אמן לא ידוע   -  
אברהם ושלושת המלאכים; עקידת יצחק
משמאל: אברהם עומד ומגיש לשלושת אורחיו הישובים לשולחן מנת גדי. שלושת המלאכים, הדומים זה לזה, עטורי הילה. מולם מונחים שלושה כיכרות לחם. שרה מציצה בתמיהה מפתח הבית החשוך.
מימין: אברהם מניח את ידו על ראש יצחק, המוצג כילד קטן עקוד רגלים וידיים מעל מזבח, ומניף את המאכלת באוויר במטרה להקריב את בנו. יד אלוהים מבליחה מן העננים ומורה לאברהם לעצור. למרגלות אברהם עומד האיל, שיוקרב במקום יצחק.

מקור: בראשית י"ח; כ"ב  |  פרשה: וירא
פסיפס
כנסיית סן ויטאלה, ראוונה
תאריך : 548
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון