עקדת יצחק

יאן ויקטורס   -  
אברהם ויצחק לפני הזבח
אברהם רוכן אל יצחק ברכות ואוחז בידו. סכין תלויה על מעילו של אברהם. יצחק מוצג כנער בוגר, המביט באביו בשאלה, ואילו אברהם מנחמו בתשובה. ייתכן שמדובר באותו רגע באמצע הדרך שבו שואל יצחק "ואיה השה לעולה?", ומאידך, ייתכן שהשניים נמצאים לפני העקדה ממש.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
שמן על בד   |  69x65
מוזיאון תל אביב לאמנות
תאריך : 1642
יצירות נוספות של יאן ויקטורס
           
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון